Information om behandling av personuppgifter hos Jonstorp Tennisklubb.

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Enligt GDPR har du rätt att få veta vilken information vi har om dig och hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Raderingen gäller dock inte när det gäller personuppgifter som är reglerade i bevaringstid enligt bokföringslagen och andra arbetsrättsliga lagar.

Nedan ser du vilka register med personuppgifter som vi arbetar i JTK och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kontakt gällande GDPR:
Ordförande: Tor Larsson, 070 – 497 43 54,tor.larsson@telia.com

Medlemsregistret: kassör Henrik Björkman,henrik.bjorkman@lansforsakringar.se

Darwin Cup: Tor Larsson, 070 – 497 43 54, tor.larsson@telia.com

I medlemsregistret finns alla medlemmar i föreningen med namn och ev. telefonnummer och/eller mejladress. Uppgifterna lämnas av medlemmarna vid ansökan om medlemskap i föreningen. Syftet med registret  är att debitera medlemsavgifter. Bevarandetiden är så länge man är medlem i JTK. Endast administratör har tillträde till alla uppgifter. Lösenordsskyddat. Brandväggar finns.

I spellistan till Darwin Cup ligger alla som anmält sig till tävlingen med namn och telefonnummer på därför avsedd sida på klubbens hemsida. Syftet är att kunna följa turneringen och att deltagarna skall kunna kontakta varandra för att utmana på match. Listan ligger kvar tills nästa säsong sätter igång.