Jonstorp Tennisklubb sköter tennisbanan i Jonstorp. Spel är gratis för alla, både medlemmar och icke medlemmar. Bokning görs i kalendern i brevlådan vid banan. Till sommaren är vår förhoppning att Johan Balcker från Kullabygdens Tennis att driva tennisskola, mer info kommer. Dessutom hoppas vi kunna genomföra ett Jonstorp Open.
Medlemsavgiften per år är 100 kr/person eller 200 kr/familj och sätts in på BG 293-0923.
Alla medlemsavgifter går till skötsel av banan.
Banan är byggd år 2015 av Höganäs Kommun och Jonstorps Byalag på initiativ av byalaget och med generösa bidrag från Sparbanksstiftelsen Gripen.

Styrelsen består 2021 av
Tor Larsson, ordförande
Gilbert Christoffersson, vice ordförande
Björn Johansson, kassör
Peter Davidsson, Johan Dahlberg, Fredrik Lindén och Jonas Permevik

Tack till

images         Spb.stift_Grip_Swedb_2_rad