Utmana spelare och klättra i Jonstorp Tennisklubbs tennisstege – Darwin Cup. Spelformen passar alla oavsett nivå och är ett roligt och enkelt sätt att utveckla ditt spel genom att möta olika motståndare. Det passar också den som annars saknar spelpartner. Medlemskap i JTK är inget krav men vi ser naturligtvis gärna att fler blir medlemmar.

Det finns inga regler på hur många matcher du måste spela. Du får utmana andra spelare så många gånger du själv vill. Du kan utmana valfri spelare som ligger max 3 steg ovanför dig och du kan även utmana vilken spelare som helst som ligger under dig i stegen, se även WILDCARD möjligheten nedan.

Du kan tacka nej till någons utmaning en gång utan att det händer något, men om du tackar nej två gånger räknas det som att du lämnat walk over och tappar en placering.

Om en spelare genom inaktivitet i stegen under en månadsperiod inte utmanar eller utmanas kommer spelaren automatiskt flyttas ned 4 placeringar. Tips: Du kan givetvis utmana vilken spelare som helst som ligger under dig i stegen för att inte påverkas av denna regel.

WILDCARD
Varje spelare i tennisstegen får två wildcards att använda under året. Det innebär att en spelare kan under två tillfällen per år utmana vilken spelare som helst som ligger mer än 3 steg ovanför i stegen.

ANMÄLAN
Du anmäler dig genom kontaktformuläret på hemsidan, ange mejladress och/eller telefonnummer. Ange även spelnivå 1-4 (1=nybörjare, 4=van spelare) för att vi ska kunna ordna stegen någorlunda rätt från början. Stegen startar 10 juni och publiceras på hemsidan. Anmälda deltagare efter att stegen startat sätts in längst ned. Tips! I det läget kan wildcardfunktionen med fördel användas.

Vilka kan du utmana?
Aktuell stege med placeringar finns på www.jonstorptennis.se.

Så här utmanar du:
Ring den spelare du vill utmana och kom överens om en tid och boka bana i Jonstorp eller annan bana där ni kommer överens om att spela.
Du kan bara utmana den som ligger högre än du i stegen. Max tre steg över.
Om du är den som utmanar och sedan vinner matchen, så övertar du placeringen från den du utmanade. Förloraren flyttas ner en placering.
Om du är den som utmanar och förlorar matchen behåller du och din motståndare era ursprungsplaceringar.
Undantaget är om du utmanar någon under dig, då blir förhållandet det omvända dvs om du vinner så behåller ni era platser, om du förlorar så tar vinnaren din plats och du flyttas ned ett steg.

Utmanaren håller med bollar till matchen.
Vinnaren ansvarar för att redovisa matchresultat via kontaktformuläret på hemsidan.

MATCHREGLER
Spelarna kommer överens om de vill spela en match på en timme (Alternativ 1) eller en match med två set och supertie-break (Alternativ 2).
Är man oense om en boll är inne eller ute rekommenderas att bollen spelas om. Tänk på att tillämpa fair play.

Alternativ 1:
Matchen spelas under en timme och flest game vinner.
1:a set spelas först till sex (6) game
2:a set spelas återstående tid.
Den som har flest game totalt vinner matchen.
Om ställningen är lika, spelas en (1) skiljeboll.

Alternativ 2:
Match spelas med 2 set. Om det står lika efter två set spelas ett supertie-break. Detta inleds med att den spelare som står på tur slår en serve för första poängen i gamet. Den första serven ska slås från höger sida av mittmärket. För de två följande poängen går serven över till motståndaren. Därefter slår varje spelare två servar alternerande till dess att någon spelare har tagit minst tio poäng.

Anmälan till tennisstegen