Spel är gratis för alla, både medlemmar och icke medlemmar. Vid kö, begränsa speltiden till en timme. Många har önskat en möjlighet att boka banan för att kunna vara säker på att man har en tid när man väl kommer till banan. Därför kan man skriva upp de tider man önskar spela i kalendern i brevlådan vid banan.

Max 1 timme åt gången och en vecka framåt i tiden får man skriva upp sig (undantaget tennisskola och idrottsundervisning) och vi hoppas att alla respekterar det. Bokning görs på pärmen i brevlådan vid banan (fr.o.m våren 2016). Om inte den som bokat infunnit sig 5 minuter efter bokad tid så upphör bokningen, tiden håller vi med skolklockan. Är det ledigt är det förstås fritt fram för spontanspel.

Tänk på att lämna banan i det skick du vill komma till den. Ta med dig skräp (soptunna finns vid rinken) och ta bort stenar som hamnat på banan. Och framför allt – spela och ha kul!