Hösten är här! Vindskydden är nedplockade så vi är förberedda när höststormarna kommer, men självklart går det bra att fortsätta spela. När som helst nu kommer hantverkarna för att höja staketet på långsidan, dels för att minska bollar som smiter men framförallt för att vi skall kunna ha vindskydd även på denna sida när våren kommer. Vi kan också meddela att vi kommer att förnya vårt skötselavtal för banan i Kaptenens Trädgård.