Våren är här och vi ser fram emot en härlig tennissäsong! Årsmötet klarades av den 27 mars och styrelsen är i stort sett oförändrad. Vi har haft problem med vindskydden kring banan. De utsätts för starka krafter från vinden och har blåst ner och gått sönder flera gånger. Vi håller på att titta på alternativa lösningar och hoppas det går i lås.

Banan kommer inom kort att målas om vilket sker i samarbete med Neova som driver pelletsvärmeanläggningen. Efter förra vintern var banan nedsmutsad och Neova åtog sig då att tvätta banan. Tyvärr blev slitaget alltför kraftigt och det bestämdes att banan skulle målas om, ett uppdrag som gått till Unisport. Vår förhoppning är att detta kommer att ske inom de närmaste veckorna.

Vi har också haft problem med någon eller några som cyklar på banan och gör sladdspår. Ommålningen av banan kostar ca 80 000 kr och vi vill att den ska hålla sig fin många år framöver. Vi ber därför alla vara uppmärksamma och säga till. Vi kommer också att sätta upp skyltar att cykelåkning är förbjuden på banan.

Sist men inte minst – spela och ha kul och glöm inte att betala medlemsavgiften!